Oczyszczalnie ścieków

Głównym obszarem naszej działalności jest budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Nie tylko budujemy nowe obiekty, ale zajmujemy się też wdrażaniem nowatorskich technologii oczyszczania ścieków pozwalających na zwiększenie przepustowości już istniejących oczyszczalni bez konieczności budowy nowych obiektów kubaturowych.

We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim wyspecjalizowaliśmy się w produkcji i wykonawstwie urządzeń mających zastosowanie w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego. Jesteśmy pionierami we wdrażaniu tej metody w polskich oczyszczalniach ścieków bytowych.

Poniżej prezentujemy krótki opis tego, na czym jest proces biogranulacji:

„Proces biogranulacji polega na oddziaływaniach komórka-komórka, obejmujących zjawiska biologiczne, fizyczne i chemiczne. Granule tworzą się w wyniku unieruchamiania się mikroorganizmów, stanowiących zbiorowiska złożone z wielu gatunków stanowiących odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Dzięki ogromnej liczebności i różnorodności mikroorganizmów w granulach możliwa jest całkowita degradacja wielu rodzajów zanieczyszczeń. W porównaniu do kłaczków osadu czynnego granule mają regularną, zwartą strukturę o dobrych właściwościach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym są odporne na szokowe ładunki zanieczyszczeń, charakteryzują się wysokim stężeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie dużych ilości ścieków w relatywnie małej objętości reaktora.”

Trendy w biotechnologii środowiskowej, pod red. Ireny Wojnowskiej-Baryły, Olsztyn, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008.

Wychodzimy z założenia, że każdy projekt, zarówno mały jak i duży, wymaga indywidualnego podejścia, elastyczności i… ciekawości.
Dzięki niej, pomimo upływu lat, nasza praca wciąż sprawia nam wiele satysfakcji.
Zachęcamy do współpracy z nami!

Zespół, ZTS TECHSAN