Wykonawstwo modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce o przepustowości 150,00 m3/d.
Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Janowiec Kościelny, 2014