Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Radostowie.
Zleceniodawca: Gmina Jeziorany, 2013