Budowa oczyszczalni ścieków dla ośrodka wypoczynkowego PTTK w Kamieniu, w technologii tlenowego osadu granulowanego.
Zleceniodawca: Ośrodek wypoczynkowy PTTK Kamień, 2015 r.