Rozbudowa systemu przeróbki osadów nadmiernych powstających na oczyszczalni ścieków w Lubawie. Obiekt: oczyszczalnia ścieków i kompostownia.