Wykonawca modernizacji istniejącego, drugiego ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w Jezioranach o przepustowości 1000 m3/d.
Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Jeziorany, 2014