Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych metodą kompostowania na oczyszczalni ścieków w Janowie o przepustowości 180,00 m3/d.
Zleceniodawca: Gmina Janowo, 2015