Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Iłowo-Osada poprzez przebudowę i remont oczyszczalni ścieków: gminnej oczyszczalni ścieków w Iłowie-Osadzie oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w Białutach, a także rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narzym.
Zleceniodawca: Gmina Iłowo-Osada, 2013