Mikrobiogazownie

W 2014 r. firma TECHSAN wybudowała kompletną, modelową mikrobiogazownię.
Ten rodzaj instalacji może znleźć swoje szczególne zastosowanie w małych gospodarstwach rolnych, chcących zagospodarować biomasę powstałą w wyniku produkcji rolnej. 

Mikrobiogazownie pozwalają nie tylko na zagospodarowanie odpadu, ale również na wytworzenie energii cieplnej i elektrycznej, która może być wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa lub na sprzedaż. 

Wychodzimy z założenia, że każdy projekt, zarówno mały jak i duży, wymaga indywidualnego podejścia, elastyczności i… ciekawości.
Dzięki niej, pomimo upływu lat, nasza praca wciąż sprawia nam wiele satysfakcji.
Zachęcamy do współpracy z nami!

Zespół, ZTS TECHSAN