Wykonanie i dostawę kompletnej instalacji pilotowej do oczyszczania ścieków komunalnych, składającej się z systemu koagulacji-sedymentacji-anammox w zabudowie kontenerowej oraz dwustopniowego systemu hydrofitowego.
Obiekt: stacja badawcza